Thursday, 11/08/2022 - 11:55|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DUC CỬA LÒ
 • Hồ Văn Sỹ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Toán - Lý
  • Điện thoại:
   0976.673.689
  • Email:
   hovansyhn@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Nhiệm vụ: Phụ trách công tác giáo dục thường xuyên, tổng hợp thi đua khen thưởng của ngành, các trung tâm học tập cộng đồng, công tác khuyến học và xây dựng xã hội học tập, giáo dục ngoài nhà trường, an ninh quốc phòng. Hướng dẫn và tổ chức thực hiện kế hoạch phổ cập giáo dục; tổng hợp phổ cập giáo dục các cấp học; phụ trách các chương trình dự án dành cho giáo dục THCS, công tác xây dựng cơ sở vật chất, trường đạt chuẩn quốc gia, công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên. Phụ trách thiết bị - thư viện trường học, thống kê CSVC cơ quan Phòng GD&ĐT. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Trưởng phòng phân công.

 • Nguyễn Thị Giang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Tiểu học
  • Điện thoại:
   0329.314.733
  • Email:
   giangnt.cl@nghean.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Nhiệm vụ: Hướng dẫn và tổ chức thực hiện công tác chuyên môn GD cấp tiểu học về thực hiện mục tiêu, nội dung, kế hoạch, phương pháp giáo dục theo quy định của Bộ GD&ĐT. Hướng dẫn và tổ chức thực hiện các kỳ thi, hội thi của giáo viên, học sinh cấp tiểu học theo quy định của bộ GD&ĐT; hướng dẫn và tổ chức thực hiện bồi dưỡng giáo viên tiểu học (theo chương trình thay sách giáo khoa, bồi dưỡng theo chu kỳ); tham gia các dự án cho cấp tiểu học, các chương trình giáo dục phối hợp với các ban ngành liên quan; hướng dẫn và tổ chức thực hiện việc dạy 2 buổi/ngày, các hoạt động ngoài giờ lên lớp; phụ trách thiêt bị - thư viện trường tiểu học; tham gia công tác thanh tra, kiểm định chất lượng giáo dục; theo dõi kế hoạch phổ cập giáo dục tiểu học, xóa mù chữ, công tác thi đua, xây dựng và nhân điển hình tiên tiến, công tác xây dựng trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia, chỉ đạo việc xây dựng trường tiểu học xanh, sạch, đẹp, trường học thân thiện; Công tác Đoàn - Đội, Đề án sữa học đường. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Trưởng phòng phân công.

 • Phan Thị Hoài Giang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0949.781.567
  • Email:
   hoaigiangc2nt@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Nhiệm vụ: Hướng dẫn và tổ chức thực hiện công tác chuyên môn các môn khoa học xã hội cấp trung học cơ sở về thực hiện mục tiêu, nội dung, kế hoạch, phương pháp giáo dục theo quy định của Bộ GD&ĐT và tổ chức kiểm tra thực hiện. Hướng dẫn các hội thi, cuộc thi giáo viên, học sinh cấp trung học cơ sở; hướng dẫn và tổ chức thực hiện bồi dưỡng giáo viên (theo chương trình thay sách giáo khoa, bồi dưỡng theo chu kỳ); tham gia công tác thanh tra, kiểm định chất lượng giáo dục cấp THCS. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Trưởng phòng phân công.

 • Nguyễn Thị Thúy Hằng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ Mầm non
  • Điện thoại:
   0966.963.157
  • Email:
   hangntt.cl@nghean.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Nhiệm vụ: Hướng dẫn và tổ chức thực hiện công tác chuyên môn GDMN về thực hiện nội dung, chương trình chăm sóc, nuôi dưỡng giáo dục trẻ em theo quy định của Bộ GD&ĐT, công tác thi đua khen thưởng và nhân điển hình tiên tiến,  tổ chức triển khai các chuyên đề, các hội thi giáo viên dạy giỏi MN, thi bé khỏe-bé ngoan, công tác xây dựng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia, công tác thanh tra và kiểm định chất lượng giáo dục, công tác phổ cập giáo dục cho trẻ em 5 tuổi, đồ dùng, đồ chơi, theo dõi các dự án thuộc giáo dục mầm non,  theo dõi, quản lý hệ thống trường mầm non trên địa bàn, Đề án sữa học đường, hướng dẫn và tổ chức thực hiện bồi dưỡng giáo viên. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Trưởng phòng phân công.

 • Phùng Ngọc Khánh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Giáo dục thể chất
  • Điện thoại:
   0912.836.111
  • Email:
   khanhpn.cl@nghean.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Nhiệm vụ: Hướng dẫn chế độ chính sách; Tổng hợp số liệu công chức-viên chức, công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về lĩnh vực tổ chức cán bộ theo hướng dẫn của Sở GD&ĐT và UBND Thị xã. Theo dõi việc thành lập, chia, tách, giải thể các cơ sở giáo dục trực thuộc; hướng dẫn các cơ sở giáo dục xây dựng vị trí việc làm của viên chức sự nghiệp giáo dục, tổng hợp viên chức sự nghiệp giáo dục của các cơ sở trực thuộc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, tổ chức và kiểm tra việc tiếp nhận, tuyển dụng, thuyên chuyển, hợp đồng lao động, chấm dứt hợp đồng lao động, điều động, biệt phái đối với công chức-viên chức sự nghiệp giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý của UBND thị xã; công tác quy hoạch cán bộ, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, luân chuyển CBQL;  Phong trào thể thao trường học.Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Trưởng phòng phân công.

 • Phùng Bá Thắng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ Quản lý Giáo dục
  • Điện thoại:
   0916.148.678
  • Email:
   thangpb.cl@nghean.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Nhiệm vụ: Thường trực công tác thanh tra, kiểm tra của ngành, giải quyết KNTC; hướng dẫn và tổ chức thực hiện cải cách hành chính, quy chế dân chủ cơ sở; phụ trách dạy học tin học và ứng dụng Công nghệ thông tin toàn ngành, Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục; phụ trách việc cấp và quản lý các loại văn bằng, chứng nhận tốt nghiệp cấp trung học cơ sở theo quy định của Bộ GD&ĐT. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Trưởng phòng phân công

 • Phùng Đức Nhân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng Giáo dục - Đào tạo
  • Học hàm, học vị:
   - Đại học Luật; - Đại học Quản lý Hành chính
  • Điện thoại:
   0934.455.139
  • Email:
   phungducnhancl@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Nhiệm vụ: Chịu trách nhiệm trước Thị ủy, UBND Thị xã, Sở GD&ĐT. Quản lý trực tiếp, toàn diện mọi hoạt động của toàn ngành GD&ĐT; Xây dựng kế hoạch, quy hoạch, quyết định, chương trình, đề án, quy chế, thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền của ngành. Công tác: Tư tưởng - chính trị, đối ngoại, tổ chức cán bộ, tài chính, cơ sở vật chất, tài vụ cơ quan, phòng chống tham nhũng. Công tác phối hợp giữa chuyên môn với Công đoàn ngành.

 • Nguyễn Thị Tuyết Nhung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó trưởng phòng Giáo dục - Đào tạo - Phụ trách bậc học Mầm non
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ Văn học
  • Điện thoại:
   0915.099.166
  • Email:
   tuyetnhung121265@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Nhiệm vụ: Trực tiếp phụ trách giáo dục mầm non, phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi; công tác khoa giáo, công tác khuyến học, trường đạt chuẩn quốc gia các cấp học, trường học thân thiện - học sinh tích cực, y tế học đường, vì sự tiến bộ phụ nữ, dân số - gia đình - trẻ em, Đề án sữa học đường. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Trưởng phòng phân công.

 • Nguyễn Xuân Huy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng Giáo dục - Đào tạo - Phụ trách cấp THCS
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ Phương pháp giảng dạy Toán
  • Điện thoại:
   0916.784.666
  • Email:
   huynx.cl@nghean.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Nhiệm vụ: Trực tiếp phụ trách giáo dục THCS, giáo dục thường xuyên, công tác khảo thí và kiểm định chất lượng, thanh tra, công tác phổ cập GDTHCS, công tác nghiên cứu khoa học, an ninh trường học, ứng dụng Công nghệ thông tin toàn ngành. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Trưởng phòng phân công.

 • Chu Văn Tuấn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Toán
  • Điện thoại:
   094.4003.377
  • Email:
   chuvantuan@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Nhiệm vụ:  Hướng dẫn và tổ chức thực hiện công tác chuyên môn các môn khoa học tự nhiên cấp trung học cơ sở về thực hiện mục tiêu, nội dung, kế hoạch, phương pháp giáo dục theo quy định của Bộ GD&ĐT và tổ chức kiểm tra thực hiện. Hướng dẫn và tổ chức thực hiện công tác thi đua, xây dựng và nhân điển hình tiên tiến cấp trung học cơ sở, công tác chỉ đạo về tự đánh giá cơ sở giáo dục, trường học thân thiện; nghiên cứu khoa học; hướng dẫn các kỳ thi; tham gia công tác thanh tra, kiểm định chất lượng giáo dục, phổ cập giáo dục, trường đạt chuẩn quốc gia cấp THCS. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Trưởng phòng phân công.

 • Nguyễn Bình Minh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng Giáo dục - Đào tạo - Phụ trách cấp tiểu học
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ Tiểu học
  • Điện thoại:
   0916.499.676
  • Email:
   minhnb.cl@nghean.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Nhiệm vụ: Trực tiếp phụ trách giáo dục tiểu học; Đề án Tiếng Anh, trường học mới, Đoàn - Đội, thiết bị - thư viên, xây dựng đ     ời sống văn hóa, cải cách hành chính, phổ cập giáo dục tiểu học - XMC và tổng hợp phổ cập toàn ngành. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Trưởng phòng phân công.

    

 • Lê Thị Thơm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0943.012.673
  • Email:
   lethithom@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Nhiệm vụ: Thực hiện công tác văn thư - lưu trữ của cơ quan phòng (tổng hợp công văn đi - đến; công văn qua hộp thư Email, vnofice trình lãnh đạo duyệt và chuyển cho các bộ phận chức năng thực hiện; lưu trữ công văn đi - đến), quản lý con dấu, trực điện thoại FAX cơ quan phòng. Dự trù và mua sắm văn phòng phẩm cơ quan. Thủ quỹ, công tác văn phòng cơ quan. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Trưởng phòng phân công.