Wednesday, 28/09/2022 - 02:47|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DUC CỬA LÒ
Thông tin chi tiết:
Chu Văn Tuấn
Chuyên viên Chu Văn Tuấn
Giới tính Nam
Học hàm, học vị Cử nhân Toán
Điện thoại 094.4003.377
Email chuvantuan@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Giới thiệu sơ bộ

Nhiệm vụ:  Hướng dẫn và tổ chức thực hiện công tác chuyên môn các môn khoa học tự nhiên cấp trung học cơ sở về thực hiện mục tiêu, nội dung, kế hoạch, phương pháp giáo dục theo quy định của Bộ GD&ĐT và tổ chức kiểm tra thực hiện. Hướng dẫn và tổ chức thực hiện công tác thi đua, xây dựng và nhân điển hình tiên tiến cấp trung học cơ sở, công tác chỉ đạo về tự đánh giá cơ sở giáo dục, trường học thân thiện; nghiên cứu khoa học; hướng dẫn các kỳ thi; tham gia công tác thanh tra, kiểm định chất lượng giáo dục, phổ cập giáo dục, trường đạt chuẩn quốc gia cấp THCS. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Trưởng phòng phân công.