Wednesday, 28/09/2022 - 03:02|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DUC CỬA LÒ
Thông tin chi tiết:
Lê Thị Thơm
Chuyên viên Lê Thị Thơm
Ngày tháng năm sinh 01/01/1970
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị Cử nhân
Điện thoại 0943.012.673
Email lethithom@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Giới thiệu sơ bộ

Nhiệm vụ: Thực hiện công tác văn thư - lưu trữ của cơ quan phòng (tổng hợp công văn đi - đến; công văn qua hộp thư Email, vnofice trình lãnh đạo duyệt và chuyển cho các bộ phận chức năng thực hiện; lưu trữ công văn đi - đến), quản lý con dấu, trực điện thoại FAX cơ quan phòng. Dự trù và mua sắm văn phòng phẩm cơ quan. Thủ quỹ, công tác văn phòng cơ quan. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Trưởng phòng phân công.