Wednesday, 28/09/2022 - 04:48|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DUC CỬA LÒ
Thông tin chi tiết:
Phan Thị Hoài Giang
Chuyên viên Phan Thị Hoài Giang
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị Cử nhân
Điện thoại 0949.781.567
Email hoaigiangc2nt@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Giới thiệu sơ bộ

Nhiệm vụ: Hướng dẫn và tổ chức thực hiện công tác chuyên môn các môn khoa học xã hội cấp trung học cơ sở về thực hiện mục tiêu, nội dung, kế hoạch, phương pháp giáo dục theo quy định của Bộ GD&ĐT và tổ chức kiểm tra thực hiện. Hướng dẫn các hội thi, cuộc thi giáo viên, học sinh cấp trung học cơ sở; hướng dẫn và tổ chức thực hiện bồi dưỡng giáo viên (theo chương trình thay sách giáo khoa, bồi dưỡng theo chu kỳ); tham gia công tác thanh tra, kiểm định chất lượng giáo dục cấp THCS. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Trưởng phòng phân công.