Wednesday, 28/09/2022 - 04:08|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DUC CỬA LÒ
Thông tin chi tiết:
Phùng Ngọc Khánh
Chuyên viên Phùng Ngọc Khánh
Giới tính Nam
Học hàm, học vị Cử nhân Giáo dục thể chất
Điện thoại 0912.836.111
Email khanhpn.cl@nghean.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Giới thiệu sơ bộ

Nhiệm vụ: Hướng dẫn chế độ chính sách; Tổng hợp số liệu công chức-viên chức, công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về lĩnh vực tổ chức cán bộ theo hướng dẫn của Sở GD&ĐT và UBND Thị xã. Theo dõi việc thành lập, chia, tách, giải thể các cơ sở giáo dục trực thuộc; hướng dẫn các cơ sở giáo dục xây dựng vị trí việc làm của viên chức sự nghiệp giáo dục, tổng hợp viên chức sự nghiệp giáo dục của các cơ sở trực thuộc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, tổ chức và kiểm tra việc tiếp nhận, tuyển dụng, thuyên chuyển, hợp đồng lao động, chấm dứt hợp đồng lao động, điều động, biệt phái đối với công chức-viên chức sự nghiệp giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý của UBND thị xã; công tác quy hoạch cán bộ, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, luân chuyển CBQL;  Phong trào thể thao trường học.Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Trưởng phòng phân công.