Thursday, 11/08/2022 - 13:11|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DUC CỬA LÒ
 • Phùng Đức Nhân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng Giáo dục - Đào tạo
  • Học hàm, học vị:
   - Đại học Luật; - Đại học Quản lý Hành chính
  • Điện thoại:
   0934.455.139
  • Email:
   phungducnhancl@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Nhiệm vụ: Chịu trách nhiệm trước Thị ủy, UBND Thị xã, Sở GD&ĐT. Quản lý trực tiếp, toàn diện mọi hoạt động của toàn ngành GD&ĐT; Xây dựng kế hoạch, quy hoạch, quyết định, chương trình, đề án, quy chế, thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền của ngành. Công tác: Tư tưởng - chính trị, đối ngoại, tổ chức cán bộ, tài chính, cơ sở vật chất, tài vụ cơ quan, phòng chống tham nhũng. Công tác phối hợp giữa chuyên môn với Công đoàn ngành.

 • Nguyễn Thị Tuyết Nhung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó trưởng phòng Giáo dục - Đào tạo - Phụ trách bậc học Mầm non
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ Văn học
  • Điện thoại:
   0915.099.166
  • Email:
   tuyetnhung121265@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Nhiệm vụ: Trực tiếp phụ trách giáo dục mầm non, phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi; công tác khoa giáo, công tác khuyến học, trường đạt chuẩn quốc gia các cấp học, trường học thân thiện - học sinh tích cực, y tế học đường, vì sự tiến bộ phụ nữ, dân số - gia đình - trẻ em, Đề án sữa học đường. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Trưởng phòng phân công.

 • Nguyễn Xuân Huy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng Giáo dục - Đào tạo - Phụ trách cấp THCS
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ Phương pháp giảng dạy Toán
  • Điện thoại:
   0916.784.666
  • Email:
   huynx.cl@nghean.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Nhiệm vụ: Trực tiếp phụ trách giáo dục THCS, giáo dục thường xuyên, công tác khảo thí và kiểm định chất lượng, thanh tra, công tác phổ cập GDTHCS, công tác nghiên cứu khoa học, an ninh trường học, ứng dụng Công nghệ thông tin toàn ngành. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Trưởng phòng phân công.

 • Nguyễn Bình Minh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng Giáo dục - Đào tạo - Phụ trách cấp tiểu học
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ Tiểu học
  • Điện thoại:
   0916.499.676
  • Email:
   minhnb.cl@nghean.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Nhiệm vụ: Trực tiếp phụ trách giáo dục tiểu học; Đề án Tiếng Anh, trường học mới, Đoàn - Đội, thiết bị - thư viên, xây dựng đ     ời sống văn hóa, cải cách hành chính, phổ cập giáo dục tiểu học - XMC và tổng hợp phổ cập toàn ngành. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Trưởng phòng phân công.