Wednesday, 28/09/2022 - 04:21|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DUC CỬA LÒ
Thông tin chi tiết:
Nguyễn Bình Minh
Phó Trưởng phòng Giáo dục - Đào tạo - Phụ trách cấp tiểu học Nguyễn Bình Minh
Ngày tháng năm sinh 01/01/1970
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị Thạc sỹ Tiểu học
Điện thoại 0916.499.676
Email minhnb.cl@nghean.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Giới thiệu sơ bộ

Nhiệm vụ: Trực tiếp phụ trách giáo dục tiểu học; Đề án Tiếng Anh, trường học mới, Đoàn - Đội, thiết bị - thư viên, xây dựng đ     ời sống văn hóa, cải cách hành chính, phổ cập giáo dục tiểu học - XMC và tổng hợp phổ cập toàn ngành. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Trưởng phòng phân công.