Wednesday, 28/09/2022 - 03:20|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DUC CỬA LÒ
Thông tin chi tiết:
Nguyễn Xuân Huy
Phó Trưởng phòng Giáo dục - Đào tạo - Phụ trách cấp THCS Nguyễn Xuân Huy
Giới tính Nam
Học hàm, học vị Thạc sỹ Phương pháp giảng dạy Toán
Trình độ Thạc Sỹ
Điện thoại 0916.784.666
Email huynx.cl@nghean.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Giới thiệu sơ bộ

Nhiệm vụ: Trực tiếp phụ trách giáo dục THCS, giáo dục thường xuyên, công tác khảo thí và kiểm định chất lượng, thanh tra, công tác phổ cập GDTHCS, công tác nghiên cứu khoa học, an ninh trường học, ứng dụng Công nghệ thông tin toàn ngành. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Trưởng phòng phân công.