HomeTin tức

Bổ sung chỉ tiêu, ưu tiên tuyển sinh những học sinh có chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế

Like Tweet Pin it Share Share Email

Theo đó, trong năm học tới, UBND tỉnh bổ sung chỉ tiêu tuyển sinh thêm 1 lớp chuyên Tiếng Anh, sỹ số tối đa 35 học sinh cho Trường THPT chuyên Phan Bội Châu. Ngoài ra, bổ sung thêm 1 lớp 10 tại Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng, sỹ số thực hiện theo quy định tại Thông tư số 12/2011/TT – BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.

Theo dự kiến tiêu chuẩn xét tuyển hai lớp này sẽ là những học sinh đã trúng tuyển vào một trường công lập trên địa bàn tỉnh Nghệ An trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2020- 2021, có có chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế IELTS 5.5 trở lên đối với Trường THPT chuyên Phan Bội Châu. Riêng với Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng sẽ xét tuyển ưu tiên đối với những thí sinh có chứng chỉ quốc tế IELTS 4.5 trở lên. Các chứng chỉ quốc tế có giá trị tương đương sẽ được quy đổi theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nếu số lượng thí sinh vượt quá chỉ tiêu được giao, các trường sẽ tiến hành xét tuyển từ trên xuống và tính đến cả phương án tổng điểm thi tuyển sinh của học sinh . Việc mở thêm các lớp chuyên Anh sẽ tạo động lực cho học sinh trong toàn tỉnh thi đua học tập, đổi mới phương pháp dạy và học Tiếng Anh trong các nhà trường theo chương trình trường tiên tiến quốc tế.

Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng

Đồng thời, UBND tỉnh cũng giao Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng thông báo việc tổ chức tuyển sinh theo đúng quy định; Giao các sở, ngành liên quan, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, có trách nhiệm phối hợp triển khai, kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch phát triển năm học 2020-2021, tổng hợp báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh theo đúng quy định.

                                                                        Nguyễn Trọng Hoàn