HomeTin tức

Sáng 25/11/2021, Nghệ An có 56 ca mắc mới Covid-19, trong đó có 2 ca cộng đồng

Like Tweet Pin it Share Share Email

Trong 12 giờ qua (từ 18h00 ngày 24/11 đến 06h00 ngày 25/11), Nghệ An ghi nhận 56 ca dương tính mới với vi rút Sars-CoV-2 tại 11 địa phương (Hoàng Mai: 17, Quế Phong: 8, Nghi Lộc: 6, Đô Lương: 6, Yên Thành: 4, Qùy Châu: 4, Quỳnh Lưu: 4, Nghĩa Đàn: 3, Thanh Chương: 2, Con Cuông: 1, Anh Sơn: 1).  Trong đó có 2 ca cộng đồng (Nghi Lộc: 1, Đô Lương: 1), 54 ca đã được cách ly từ trước (03 ca trong khu phong toả, 33 ca là F1, 16 ca từ các tỉnh miền Nam về, 2 ca lái xe đường dài).

Thông tin cụ thể bệnh nhân dương tính mới như sau: 

2 ca cộng đồng, gồm:

1. BN N.T.N, nữ, sinh 1956. Địa chỉ: xóm Hoa Tây, Nghi Hoa, Nghi Lộc. Ngày 24/11, BN đến BV Đa khoa Nghi Lộc để khám sức khoẻ định kỳ, tại đây BN được test nhanh cho kết quả dương tính. Sau đó BN được lấy mẫu gửi CDC, tối 24/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2. 
2. BN H.V.T, nam, sinh 1963. Địa chỉ: xóm 3, Lạc Sơn, Đô Lương. BN là F1 của BN N.H.C đã được công bố ngày 24/11. Ngày 24/11 BN được cách ly và lấy mẫu lần 1 gửi CDC, sáng 25/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2. 

Lấy mẫu xét nghiệm cho các em học sinh huyện Tân Kỳ.

54 ca đã được cách ly từ trước, gồm:

3. BN Đ.T.T.T, nữ, sinh 1994. Địa chỉ: xóm Kim Liên, Quán Hành, Nghi Lộc. BN là F1 của BN N.M.A đã được công bố trước đó. BN chăm sóc con tại BVDC 8. Ngày 24/11 BN được lấy mẫu gửi BVĐK tỉnh cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.
4. BN L.V.X, nam, sinh 1972. Địa chỉ: Con Cuông. BN là F1 đang cách ly tại BVDC 8. Ngày 24/11 BN được lấy mẫu gửi BVĐK tỉnh cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.
5. BN N.T.Q, nữ, sinh 1960. Địa chỉ: Bản Quỳnh 1, Châu Bình, Quỳ Châu. BN là F1 của BN N.V.T đã được công bố trước đó. Ngày 24/11 BN có triệu chứng ho, viêm họng nên được test nhanh cho kết quả dương tính. BN được lấy mẫu gửi CDC, cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. 
6. BN H.Đ.B, nam, sinh 1973. Địa chỉ: Bản Quỳnh 1, Châu Bình, Quỳ Châu. BN là F1 của BN N.V.T đã được công bố trước đó. Ngày 24/11 BN có triệu chứng ho, viêm họng nên được test nhanh cho kết quả dương tính. BN được lấy mẫu gửi CDC, cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.
7. BN H.N.Đ, nam, sinh 1986. Địa chỉ: Bản Quỳnh 1, Châu Bình, Quỳ Châu. BN là F1 của BN N.V.T đã được công bố trước đó. Ngày 24/11 BN có triệu chứng sốt nên được test nhanh cho kết quả dương tính. BN được lấy mẫu gửi CDC, cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. 
8. BN N.T.N, nữ, sinh 1984. Địa chỉ: Bản 3/4, Châu Bình, Quỳ Châu. BN là F1 của BN N.V.T đã được công bố trước đó. Ngày 23/11 BN có triệu chứng sốt nên được test nhanh cho kết quả dương tính. BN được lấy mẫu gửi CDC, cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. 
9. BN V.T.H, nữ, sinh 2021. Địa chỉ: xóm Nho Hạp, Nghĩa An, Nghĩa Đàn. BN là F1 của BN V.Đ.C đã được công bố trước đó. BN đã được cách ly. 
10. BN H.N.K.Â, nữ, sinh 2017. Địa chỉ: Quỳnh Hậu, Quỳnh Lưu. BN là F1 của BN N.T.H đã được công bố trước đó. BN đã được cách ly. 
11. BN T.T.M, nữ, sinh 1936. Địa chỉ: Thịnh Sơn, Đô Lương. BN là F1 của BN P.M.H đã được công bố trước đó. BN đã được cách ly. 
12. BN L.D.H, nam, sinh 1964. Địa chỉ: Lý Thành, Yên Thành. BN là F1 của BN T.T.T đã được công bố trước đó. BN đã được cách ly.
13. BN L.T.Q, nữ, sinh 1964. Địa chỉ: Sơn Long, Quỳnh Lập, Hoàng Mai. BN là F1 của BN T.V.P đã được công bố trước đó. BN đã được cách ly.
14. BN T.T.T.N, nữ, sinh 2014. Địa chỉ: Địa chỉ: Sơn Long, Quỳnh Lập, Hoàng Mai. BN là F1 và là con của BN T.V.L đã được công bố trước đó. BN đã được cách ly.
15. BN L.T.H, nữ, sinh 1965. Địa chỉ: Sơn Long, Quỳnh Lập, Hoàng Mai. BN là F1 của BN T.V.P đã được công bố trước đó. BN đã được cách ly.
16. BN H.S.A.K, nam, sinh 2017. Địa chỉ: Sơn Long, Quỳnh Lập, Hoàng Mai. BN là F1 của BN T.T.S đã được công bố trước đó. BN đã được cách ly.
17. BN N.P.K, nam, sinh 1964. Địa chỉ: Đồng Tiến, Quỳnh Lập, Hoàng Mai. BN là F1 của BN T.V.P đã được công bố trước đó. BN đã được cách ly.
18. BN B.T.N.P, nam, sinh 2021. Địa chỉ: Tân Thành, Quỳnh Lập, Hoàng Mai. BN là F1 của BN L.T.X đã được công bố trước đó. BN đã được cách ly.
19. BN L.H.N, nữ, sinh 1982. Địa chỉ: Sơn Long, Quỳnh Lập, Hoàng Mai. BN là F1 của BN L.T.N đã được công bố trước đó. BN đã được cách ly.
20. BN T.T.H, nữ, sinh 1975. Địa chỉ: Sơn Long, Quỳnh Lập, Hoàng Mai. BN là F1 của BN N.T.H đã được công bố trước đó. BN đã được cách ly.
21. BN P.M.K, nam, sinh 2021. Địa chỉ: Sơn Long, Quỳnh Lập, Hoàng Mai. BN là F1 của BN P.T.L đã được công bố trước đó. BN đã được cách ly.
22. BN L.T.T, nữ, sinh 2000. Địa chỉ: Tân Tiến, Quỳnh Lập, Hoàng Mai. BN là F1 của BN L.V.H đã được công bố trước đó. BN đã được cách ly.
23. BN L.B.T, nam, sinh 1980. Địa chỉ: Tân Tiến, Quỳnh Lập, Hoàng Mai. BN là F1 của BN L.V.H đã được công bố trước đó. BN đã được cách ly.
24. 14. BN L.T.Y, nữ, sinh 2002.  Địa chỉ: Tân Tiến, Quỳnh Lập, Hoàng Mai. BN là F1 của BN L.V.H đã được công bố trước đó. BN đã được cách ly.
25. BN L.T.A.N, nữ, sinh 2020. Địa chỉ: Tân Tiến, Quỳnh Lập, Hoàng Mai. BN là F1 của BN L.V.H đã được công bố trước đó. BN đã được cách ly.
26. BN L.T.T.T, nữ, sinh 2018. Địa chỉ: Tân Tiến, Quỳnh Lập, Hoàng Mai. BN là F1 của BN V.T.T đã được công bố trước đó. BN đã được cách ly.
27. BN L.T.S, nữ, sinh 1979. Địa chỉ: Tân Tiến, Quỳnh Lập, Hoàng Mai. BN là F1 của BN Lã Văn Hậu đã được công bố trước đó. BN đã được cách ly.
28. BN N.T.K, nữ, sinh 1979. Địa chỉ: Tân Hải, Quỳnh Lập, Hoàng Mai. BN là F1 của BN T.T.T đã được công bố trước đó. BN đã được cách ly.
29. BN L.T.C, nữ, sinh 1999. Địa chỉ: Thanh Phong 1, Mường Nọc, Quế Phong. BN là F1 của BN V.T.L đã được công bố trước đó. BN đã được cách ly.
30. BN L.T.H, nữ, sinh 1923. Địa chỉ: Thanh Phong 1, Mường Nọc, Quế Phong. BN là F1 của BN V.T.L đã được công bố trước đó. BN đã được cách ly.
31. BN L.V.D, nam, sinh 1968. Địa chỉ: Thanh Phong 1, Mường Nọc, Quế Phong. BN là F1 của BN V.T.L đã được công bố trước đó. BN đã được cách ly.
32. BN V.T.Q, nữ, sinh 1958. Địa chỉ: Thanh Phong 1, Mường Nọc, Quế Phong. BN là F1 của BN V.T.L đã được công bố trước đó. BN đã được cách ly.
33. BN V.T.L, nữ, sinh 1984. Địa chỉ: Thanh Phong 1, Mường Nọc, Quế Phong. BN là F1 của BN V.T.L đã được công bố trước đó. BN đã được cách ly.
34. BN L.T.H, nữ, sinh 1946. Địa chỉ: Thanh Phong 1, Mường Nọc, Quế Phong. BN là F1 của BN V.T.L đã được công bố trước đó. BN đã được cách ly.
35. BN L.T.T, nữ, sinh 1979. Địa chỉ: Thanh Phong 1, Mường Nọc, Quế Phong. BN là F1 của BN V.T.L đã được công bố trước đó. BN đã được cách ly.
36. BN T.T.A, nam, sinh 1991. Địa chỉ: xã Nghĩa Lộc, Nghĩa Đàn. BN đi từ TP. Hồ Chí Minh về tới Nghĩa Đàn ngày 23/11. BN đã được cách ly.
37. BN L.V.P, nam, sinh 1984. Địa chỉ: xã Nghĩa Minh, Nghĩa Đàn. BN đi từ Đồng Nai về tới Nghĩa Đàn ngày 23/11. BN đã được cách ly. 
38. BN Q.T.T.H, nữ, sinh 2019. Địa chỉ: xã Đồng Văn, Quế Phong. Ngày 3/11, BN đi cùng bố là BN Q.V.H đã được công bố trước đó từ Bình Dương về tới Quế Phong. BN đã được cách ly tại BVDC số 8.
39. BN H.V.T, nam, sinh 1975. Địa chỉ: Lạc Sơn, Đô Lương. BN đi từ TP HCM về ngày 15/11. BN được cách ly tại Nhà Khách Biên phòng. 
40. BN V.T.K.T, nữ, sinh 1993. Địa chỉ: Xã Thanh Hà, Huyện Thanh Chương. BN đi từ TP. Hồ Chí Minh về được cách ly tại KS Hòn Ngư, Cửa Lò. 
41. BN Đ.T.D, nữ, sinh 1974. Địa chỉ: Xã Đại Đồng, huyện Thanh Chương. BN đi từ TP. Hồ Chí Minh về được cách ly tại KS Hòn Ngư, Cửa Lò. 
42. BN N.T.H, nữ, sinh 1959. Địa chỉ: xã Thuận Sơn, Đô Lương. BN đi từ Bình Dương về tới Đô Lương ngày 18/11. BN đã được cách ly. 
43. BN H.T.D, nữ, sinh 1978. Địa chỉ: xã Tràng Sơn, Đô Lương. BN đi từ TP. Hồ Chí Minh về tới Đô Lương ngày 22/11. BN đã được cách ly.
44. BN N.S.Đ, nam, sinh 2015. Địa chỉ: xã Tràng Sơn, Đô Lương. BN đi từ cùng mẹ là BN H.T.D được công bố cùng lúc TP. Hồ Chí Minh về tới Đô Lương ngày 22/11. BN đã được cách ly. 
45. BN T.D.K, nam, sinh 1964. Địa chỉ: xã Quỳnh Nghĩa, Quỳnh Lưu. BN đi từ Bình Phước về tới Quỳnh Lưu ngày 22/11. BN đã được cách ly.
46. BN Đ.V.N, nam, sinh 2017. Địa chỉ: xã Quỳnh Nghĩa, Quỳnh Lưu. BN đi cùng ông là BN T.D.K được công bố cùng lúc từ Bình Phước về tới Quỳnh Lưu ngày 22/11. BN đã được cách ly. 
47. BN T.T.C, nữ, sinh 1991. Địa chỉ: xã Long Sơn, Anh Sơn. BN đi từ TP. Hồ Chí Minh về tới Anh Sơn ngày 20/11. BN đã được cách ly.
48. BN V.V.D, nam, sinh 1953. Địa chỉ: Lý Thành, Yên Thành. BN đi từ Bình Dương về tới Yên Thành ngày 3/11. BN đã được cách ly.
49. BN T.V.V, nam, sinh 1983. Địa chỉ: Thọ Thành, Yên Thành. BN đi từ TP. Hồ Chí Minh về tới Yên Thành ngày 15/11. BN đã được cách ly.
50. BN T.T.T, nữ, sinh 2003. Địa chỉ: Thọ Thành, Yên Thành. BN đi từ TP. Hồ Chí Minh về tới Yên Thành ngày 15/11. BN đã được cách ly.
51. BN N.T.H, nữ, sinh 1969. Địa chỉ: Nghi Công Bắc, Nghi Lộc. BN đi từ Bình Dương về tới Nghi Lộc ngày 20/11. BN đã được cách ly.
52. BN V.P.K, nam, sinh 1967. Địa chỉ: xóm Ngọc Đường, Nghi Hoa, Nghi Lộc. BN sống trong khu vực phong tỏa. Ngày 24/11, BN được test nhanh sàng lọc cộng đồng cho kết quả dương tính. Sau đó BN được lấy mẫu gửi CDC, cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.
53. BN N.T.T nữ, sinh 1967. Địa chỉ: xóm Ngọc Đường, Nghi Hoa, Nghi Lộc. BN sống trong khu vực phong tỏa. Ngày 24/11, BN được test nhanh sàng lọc cộng đồng cho kết quả dương tính. Sau đó BN được lấy mẫu gửi CDC, cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2. 
54. BN V.P.A.K, nam, sinh 2019. Địa chỉ: xóm Ngọc Đường, Nghi Hoa, Nghi Lộc. BN sống trong khu vực phong tỏa. Ngày 24/11, BN được test nhanh sàng lọc cộng đồng cho kết quả dương tính. Sau đó BN được lấy mẫu gửi CDC, cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2. 
55. BN N.M.N, nam, sinh 1993. Địa chỉ: xã Hòa Hưng, Cái Bè, Tiền Giang. BN là lái xe đường dài tuyến Bắc Nam. Trong quá trình di chuyển từ Tiền Giang ra Bắc, ngày 17/11 BN đi cùng BN V.M.T đã được công bố ngày 18/11 vào BVĐK Quang Khởi làm test nhanh cho kết quả âm tính. Sau đó BN được cách ly tại Khách sạn Dương Long Loan. 
56. BN N.Đ.S, nam, sinh 1990. Địa chỉ: An Hòa, Quỳnh Lưu. BN là lái xe đường dài từ TP. Hồ Chí Minh về. Sau đó BN được cách ly tại Trường Mầm non An Hòa. 

Theo CDC Nghệ An